Daadwerkelijk je beoogde doelen behalen!

Zou je meer persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, productief gedrag en samenwerking wensen? Verlang je naar meer sprankeling, energie en beweging in je organisatie?

STERK FACTORY is een deskundig sparringpartner voor leidinggevenden en professionals die behoefte hebben de prestaties in hun team en organisatie duurzaam en sterk te verbeteren.

STERK FACTORY zet mensen, teams en organisaties in hun kracht door hoofd, hart en handen met elkaar te verbinden en slim gebruik te maken van de kennis en werking van ons brein.

Wij sturen op een combinatie van inspirerend en persoonlijk leiderschap bij managers én medewerkers, betekenisvol werk, een open cultuur en het ten volle benutten van je menselijk potentieel. Effectieve communicatie zetten we in als gereedschap en vliegwiel om de gewenste ontwikkeling te initiëren, te realiseren en te onderhouden.

Ontwikkeling heeft tijd nodig. Het is een proces dat vraagt om een combinatie van oprechte verbinding met mensen, bewustwording door training en coaching en vooral oefening en integratie hiervan in de dagelijkse praktijk. Het vraagt de bereidheid en de verantwoordelijkheid van mens en organisatie om te leren en te groeien.

We maken mensen en teams bewuster van hun rol, gedrag, patronen en vooral van hun mogelijkheden. Sommige gedragingen en patronen zijn helpend voor het bereiken van je doelen en andere niet. Wij maken beiden inzichtelijk en laten zien welke ontwikkel- en stuurmogelijkheden er zijn om je doelen te realiseren.

STERK FACTORY kenmerkt zich door de persoonlijke relatie met de opdrachtgever en de betrokkenen. Door het daadwerkelijk laten groeien van de eigen kracht, het zelfvertrouwen en de mate van eigenaarschap in mensen, teams en organisaties. Wij bieden maatwerk, ervaring en de handvatten om te komen tot een meetbaar en blijvend resultaat. Jullie nemen zelf het stuur in handen.

Wij hebben al successen behaald voor deze klanten

Wat kunnen we voor je doen?

Organisatie versterker

Samen leggen we de vinger op wat jouw afdeling en team sterker maakt (lees meer)

Inspirerend leiderschap

Een manier van leidinggeven die het beste uit anderen haalt (lees meer)

Naar een open cultuur

Blijvend bouwen aan veiligheid, verbinding en vertrouwen (lees meer)

benut je potentieel

Zorg ervoor dat je elke dag de kans hebt om datgene te doen waar je het beste in bent (lees meer)

Geïnteresseerd?

Neem contact op